Search for dissertations about: "Historia"

Showing result 1 - 5 of 865 swedish dissertations containing the word Historia.

 1. 1. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Johan Dietsch; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Historia; History; Europeanisation; history education; Holodomor; 1932?1933 famine; Holocaust; national identity; diaspora; uses of history; historical culture; historical consciousness; Ukraine; post-Soviet; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie behandlar hur Ukraina har inkorporerat och brukat förintelsen och den ukrainska hungersnöden 1932-1933, den så kallade terrorhungersnöden, i den nya nationella historien och historiekulturen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för förintelsen under senare år. READ MORE

 2. 2. Power and Political Culture: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Stefan Eklöf Amirell; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; History; Megawati Sukarnoputri; Pancasila; New Order; PDI-P; PDI; democracy; elections; political parties; political opposition; political development; Indonesia; political culture; Historia; Political history; Politisk historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under Indonesiens auktoritära regim Den nya ordningen under president Suharto, avsågs det lilla nationalistkristna koalitionspartiet Indonesiska demokratiska partiet, PDI, spela rollen av ett regeringstroget statskorporatismiskt parti, vars existens skulle demonstrera regimens påstådda demokratiska karaktär. Från den senare hälften av 1980-talet började partiet emellertid utvecklas i en kritisk och oppositionell riktning och kom därigenom att bli betraktat som den främsta företrädaren för reform inom ramarna för det formella politiska systemet. READ MORE

 3. 3. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  University dissertation from Sisyfos förlag

  Author : Magnus C Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala strukturer; Social structures; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Abstract : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. READ MORE

 4. 4. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Fabian Persson; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Modern history up to circa 1800 ; aristocracy; informal power; patronage; prosopography; Court; royal household; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Abstract : In what has been seen as an age of increasing bureaucratisation, did it matter who was close to the monarch? Since the monarch embodied supreme wordly power, the way in which daily life at court was organised was of great importance. One function of the early modern court was, in the words of Geoffrey Elton, to act as a point of contact between monarch and élite. READ MORE

 5. 5. From Kinship to Global Brand The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II

  University dissertation from Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Anna Kharkina; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nordic culture; Nordic region; cultural cooperation; cultural policy; security community; historia; History;

  Abstract : This work analyzes the political instrumentalization of culture. Specifically, it studies how this is done through cultural policy within Western democracies. The analysis takes, as an example, official Nordic cultural cooperation in the post-war period. READ MORE