Search for dissertations about: "Historiography"

Showing result 1 - 5 of 56 swedish dissertations containing the word Historiography.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Author : Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Abstract : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. READ MORE

 2. 2. Johannes Magnus and the Composition of Truth : Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Astrid Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Johannes Magnus; Latin historiography; history; historiography; truth; tyrants; kings; Gothicism; Renaissance;

  Abstract : Johannes Magnus (1488–1544) was the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden. He was also a historian and wrote a work in Latin about Swedish history that was to gain an unparalleled importance. READ MORE

 3. 3. The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Bodil Liljefors Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Ballgame; Sacrifice; Mythology; Rituals; Books of Chilam Balam; Historiography; History; Prophecy; Maya; Religion; Teologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många har fascinerats av det mystiska Mayafolket som byggde fantastiska städer med tempelpyramider, astronomiska observatorier och bollplaner djupt inne i djungeln i Guatemala och Mexiko. Vilka var de som utvecklade denna högkultur med hieroglyfer och avancerade kalendrar? Denna avhandling presenterar Mayaindianernas religion och historia. READ MORE

 4. 4. Teaching History, Learning Piety : an Alevi Foundation in Contemporary Turkey

  University dissertation from Sekel Bokförlag

  Author : Hege Markussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Alevi; historiography; narratives; Turkish nationalism; Turkey; piety;

  Abstract : Abstract in Undetermined In Turkey, a considerable number of Alevi foundations and associations work intensively with promoting Alevi visibility and rights in Turkish society. Locally, they offer educational activities where Alevis can learn, practice and reflect on their religion and culture. READ MORE

 5. 5. Kalaureia 1894 A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece

  University dissertation from Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Author : Ingrid Berg; Stockholms universitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; classical archaeology; Kalaureia; Poros; Greece; Sanctuary of Poseidon; nineteenth century; history of archaeology; cultural history; microhistory; politics of belonging; colonialism; topography; fieldwork; excavation; representation; historiography; masculinity; identity; heritage; arkeologi; Archaeology;

  Abstract : The excavation of the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia in 1894 marks the beginning of Swedish archaeological fieldwork in Greece. During a couple of hot summer months, two philologists from Uppsala University, Sam Wide (1861-1918) and Lennart Kjellberg (1857-1936), worked in the sanctuary together with the architect Sven Kristenson (1858-1937), the Greek foreman Pankalos and around twenty local workmen. READ MORE