Search for dissertations about: "Holodomor"

Found 1 swedish dissertation containing the word Holodomor.

  1. 1. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

    University dissertation from Department of History, Lund university

    Author : Johan Dietsch; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Historia; History; Europeanisation; history education; Holodomor; 1932?1933 famine; Holocaust; national identity; diaspora; uses of history; historical culture; historical consciousness; Ukraine; post-Soviet; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie behandlar hur Ukraina har inkorporerat och brukat förintelsen och den ukrainska hungersnöden 1932-1933, den så kallade terrorhungersnöden, i den nya nationella historien och historiekulturen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för förintelsen under senare år. READ MORE