Search for dissertations about: "Hydrobiology"

Showing result 1 - 5 of 40 swedish dissertations containing the word Hydrobiology.

 1. 1. Effects of solar radiation on the abiotic and bacterially mediated carbon flux in aquatic ecosystems

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Alexandre Magno Anesio; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bacteria; dissolved inorganic carbon DIC ; bioavailability; aquatic macrophytes; photooxidation; detritus decomposition; Ultraviolet radiation; dissolved organic carbon DOC ; fungi; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Solljusets effekter på abiotiska och bakteriella kolflöden i akvatiska system I denna avhandling behandlar jag solljusets effekter på organiskt material. Jag har analyserat hur solljus förändrar olika sorters löst organiskt kol och partikulärt organiskt kol. READ MORE

 2. 2. Direct and indirect effects of fish predation and excretion in aquatic food webs

  University dissertation from Limnologiska avdelningen, Ekologihuset S-223 62 Lund, Sweden

  Author : José Luiz Attayde; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; Hydrobiology; zooplankton; resilience; predation; phytoplankton; nutrient enrichment; nutrient recycling; interaction strength; herbivory; food webs; food chain; excretion; fish; detritus; detritivory; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Abstract : The aim of this thesis was to elucidate the mechanisms by which planktivorous fish can affect planktonic communities in lakes and how they may affect benthic communities through their effects on planktonic communities. In a laboratory experiment, nutrients released by fish increased algal biomass and altered phytoplankton community structure, suggesting that fish can affect phytoplankton by directly releasing nutrients. READ MORE

 3. 3. Polychlorinated biphenyls (PCB) in a river ecosystem

  University dissertation from Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Author : Gudrun Bremle; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrobiology; dredging; landfill; cleanup; remedial action; air; fish; sediment; Persistent organic pollutants; freshwater; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Atmosfäriskt nedfall är den största källan till miljögiftet PCB i sötvatten. I flertalet vattendrag, exempelvis Emån, fungererar också sediment som en källa. Ett pappersbruk i anslutning till Emån hade använt returpapper som innehöll PCB som råvara. READ MORE

 4. 4. Limitations and possibilities for microbial degradation of organic contaminants in aquifers

  University dissertation from Christel Carlsson, Department of Ecology, Chemical Ecology and Ecotoxicology, Lund University

  Author : Christel Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ekologi; mycology; Mikrobiologi; Hydrobiology; biodegradation; Organic contaminants; redox conditions; sorption; DOM; cometabolism; biomass; microbial activity; microbial community composition; Ecology; Microbiology; bacteriology; virology; bakteriologi; mykologi; virologi; aquatic ecology; marine biology; limnology; Miljökemi; Environmental chemistry; akvatisk ekologi; Marinbiologi; limnologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning: Miljögift är mat för bakterier i grundvatten Jag har undersökt bakteriers nedbrytning av organiska miljögifter i grundvatten och intresserat mig för hur den påverkas av gifternas vidhäftning till sand och bakteriernas aktivitet och mångfald. Sådan kunskap kan bidra till att förhindra gifters spridning till t. READ MORE

 5. 5. Invading Herbivory. Effects of the Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) in Asian Wetlands

  University dissertation from Nils Carlsson Värbyvägen 206, 230 40 Bara, Sweden

  Author : Nils Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gastropoda; invasive species; golden apple snail; herbivory; wetland functioning; biodiversity; sustainable control; indigenous predators; size-dependent competitive ability; akvatisk ekologi; limnologi; Marinbiologi; limnology; Hydrobiology; aquatic ecology; marine biology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen "Invading Herbivory. Effects of the Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) in Asian wetlands". 1980 förde några affärsmän ett okänt antal individer av den sydamerikanska vattensnäckan Pomacea canaliculata till Taiwan. READ MORE