Search for dissertations about: "IA-2A"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the word IA-2A.

 1. 1. Beta cell function in autoimmune diabetes in young adults

  University dissertation from Diabeteslaboratoriet, B11, BMC, 221 84 Lund

  Author : Carina Törn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ketoacidosis; insulin treatment; prognostic factors; C-peptide; type 2; type 1; IA-2A; ICA; GADA; IAA; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sverige har den näst högsta frekvensen av nyinsjuknade typ 1 diabetespatienter i världen, ungefär 20-25 av 100.000 personer utvecklar sjukdomen varje år, både bland personer i åldern 0-15 år och bland de som är 15-34 år. READ MORE

 2. 2. Antigen-specific islet antibodies: prediction of beta cell failure and differentiation between Type 1 and Type 2 diabetes

  University dissertation from Henrik Borg, Wallenberg Laboratory, Entrance 46 2nd floor, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Henrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; secreting systems; Endocrinology; seropositive; seronegative; slowly-progressive; Type 2; Type 1; classification; IA-2A; IA-2; GADA; GAD; ICA; islet antibodies; C-peptide; beta cell function; diabetes mellitus; adult-onset; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid Typ 1 diabetes mellitus (insulinberoende, [ungdoms]) förlorar kroppen förmågan att tillverka insulin, det hormon som styr upptaget av socker i kroppens celler. Insulinet bildas av bukspottskörtelns hormonproducerande betaceller, och Typ 1 diabetes orsakas av att dessa celler skadas och förstörs. READ MORE

 3. 3. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Bo Berger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tidstrender i prevalens, incidens och mortalitet följdes för 15000 diabetespatienter under 1991-2005. Kliniska fynd, C-peptidanalyser och öcellsantikroppar jämfördes med avseende på förmågan att särskilja typ 1 från typ 2 diabetes och faktorer som påverkade prognosen undersöktes. READ MORE

 4. 4. Gestational Diabetes Mellitus- Future risk for mother and child

  University dissertation from Medicine (Lund)

  Author : Charlotta Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational Diabetes Mellitus; autoantibody; GADA; ZnT8A; C-peptide; overweight; offspring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer eller först upptäcks under en graviditet. Mellan 1-14 % av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär 2 %. READ MORE

 5. 5. Autoantibodies as markers of beta-cell autoimmunity in children

  University dissertation from Institutionen för molekylär och klinisk medicin

  Author : Hanna Holmberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 1 diabetes; Autoantibodies; Beta-cell autoimmunity; Children; Breast-feeding; HLA haplotypes; Insulin gene; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Abstract : Type 1 diabetes (T1D) is a chronic disease caused by destruction of the insulin producing beta-cells in the pancreas. The incidence of T1D has increased rapidly, especially in the Western world and among young children. READ MORE