Search for dissertations about: "ICU-syndrome"

Found 1 swedish dissertation containing the word ICU-syndrome.

  1. 1. The Intensive Care Unit syndrome/delirium, patients' perspective and clinical signs

    University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

    Author : Anetth Granberg Axèll; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; delirium; ICU-syndrome; acute confusion; psychosis; critical care; experiences; sleep-deprivation; sensory overload; sensory underload; Anaesthesiology; environment.; Anestesiologi; intensivvård;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Patienternas perspektiv på att vara IVA patient i relation till IVA syndrom/delirium Att intensivvårdspatienter (IVA patienter) som vårdats med respirator inte minns sin tid på IVA är en myt. Det finns patienter som inte minns , men de flesta patienterna i avhandlingen minns från uppvaknandet och borttagandet av droger och respiratorn sin tid de närmaste dagarna därefter med ett s k "pusselminne", "sekvensminne" . READ MORE