Search for dissertations about: "ISO 9001"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words ISO 9001.

 1. 1. MIMS - Multi Integrated Management Systems for Quality, Environment and Systematic Work Environment A General management system, based on large Swedish companies

  University dissertation from Stockholm : Universitetsservice US AB

  Author : Hugo Eliasson; KTH.; [2009]
  Keywords : Management System; Integrated Management; Multi; Integration; Quality; Environment; Systematic Work Environment; ISO 9001; ISO 14001; AFS 2001:1 and OHSAS 18001;

  Abstract : This thesis describes mature Multi Integrated Management System (MIMS), mainly within Swedish companies, certified against three or more certificates. Other criteria have been to have a business system, usually SAP R/3 and that the companies investigated have had more than 200 employees. READ MORE

 2. 2. Behind the ISO 9000 and ISO 14000 certificates : an investigation of quality and environmental management practices in Swedish organisations

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Bożena Poksiʹnska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : The past decade witnessed a remarkable growth in the number of organisations worldwide seeking to implement the ISO 9000 and ISO 14000 series. More than 160 countries have adopted ISO 9000 and the number of certificates grew by around 70,000 per annum in the last five years. READ MORE

 3. 3. Organisational Adoption of Innovations Management Practices and IT

  University dissertation from Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Erik Lundmark; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Innovation; adoption; Non Profit Organisations; NPO; SME; ISO 9000; information technology; IT; ICT; communication; Technology Acceptance Model; TAM; Sport; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Abstract : This thesis describes effects of use and reasons for using three different organisational innovations: ISO 9000, Information and Communication Technologies (ICT) and an administrative tool (the YAF-module) in the Swedish Sports Confederation’s system Swedish Sports Online. This is done through three separate studies. READ MORE

 4. 4. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  University dissertation from Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. READ MORE

 5. 5. Visualization of Guidelines on Computer Networks to Support Processes of Design and Quality Control

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Mikael Blomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Visualization.; Vehicle design; Quality control; Participation; Intranet; Instructions; ISO 9000; Industrial companies; Guidelines; Computer networks; Ergonomics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att tillverka produkter av hög kvalitet, behöver industriella företag strukturera arbetet med hjälp av instruktioner och riktlinjer som är lätta att förstå och komma åt. Dessa samlas ofta i en eller flera pärmar eller på internt datornätverk, ofta som en del av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. READ MORE