Search for dissertations about: "IUGR"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the word IUGR.

 1. 1. Risk Estimation and Prediction of Preeclampsia, IUGR, and Thrombosis in Pregnancy

  University dissertation from Pelle Lindqvist, Kvinnokliniken MAS, 20502 Malmö, Sweden

  Author : Pelle Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; Obstetrics; Thrombosis; Smoking; Risk estimation; Risk; Pregnancy; Preeclampsia; IUGR; Evolution; Fetal loss; Abortion; APC resistance; reproduction; Obstetrik; sexuality; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inledning För att kunna sätta in resurser där de behövs bäst, finns det en önskan att kunna förutsäga vilka graviditeter som kommer att bli komplicerade. Vid preeklampsi (havandeskapsförgiftning), tillväxthämning hos fostret samt blodproppssjukdom finns det idag inget säkert sätt att tidigt i graviditeten veta vilka som kommer att drabbas. READ MORE

 2. 2. Perinatal Energy Substrate Metabolism Glucose Production and Lipolysis in Pregnant Women and Newborn Infants with Particular Reference to Intrauterine Growth Restriction (IUGR)

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Barbro Diderholm; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Lipolysis; Glucose; Newborn infant; Pregnant women; IUGR; Insulin; Stable isotopes; Pediatrik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Abstract : Glucose is the most important fetal nutrient and the production of this substrate increases in the pregnant woman. In the last trimester the increased insulin resistance directs energy substrates to the fetus. Fetal growth is sometimes disturbed, often without an obvious explanation. READ MORE

 3. 3. Dynamic Fetal and Placental Circulatory Changes during Uterine Contractions

  University dissertation from Per Olofsson, Dept. of Obstet & Gynecol, Malmö university hospital, S205 02 Malmö, Sweden

  Author : Hui Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; Venous; Uterine; Umbilical; Resistance; Pregnancy; Oxytocin; Labor; IUGR; Flow; Doppler; Contraction; Brain-sparing; Cerebral;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Oxytocin-stresstestet (OST) introducerades för mer än 30 år sedan som ett kliniskt test att bedöma moderkakans reservkapacitet att tillgodose fostrets behov av syre. Vid ett OST framkallas med hjälp av oxytocininfusion ett regelbundet ”värkarbete” i avsikt att imitera värkarbetet under förlossningen. READ MORE

 4. 4. Molecular Mechanisms Underlying Abnormal Placentation in the Mouse

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Yang Yu; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; IUGR; Placental phenotype; Placental hyperplasia; Diabetes; IHPD; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi;

  Abstract : Placental development can be disturbed by various factors, such as mutation of specific genes or maternal diabetes. Our previous work on interspecies hybrid placental dysplasia (IHPD) and two additional models of placental hyperplasia, cloned mice and Esx1 mutants, showed that many genes are deregulated in placental dysplasia. READ MORE

 5. 5. The human placenta : An angiographic study

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Author : Ulla Ullberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anatomy; angiography; fractal dimension; FVW; Hyrtl s anastomosis; IUGR; placenta; SGA; umbilical artery; vessel pattern.;

  Abstract : The arterial vessels from the umbilical cord spreading over the chorion and its cotyledonary branches constitute the main body of the placental vascular tree. In the present study it was visualized by angiography and related to placental developmental factors. READ MORE