Search for dissertations about: "Ida Truedsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ida Truedsson.

  1. 1. The HCCI Fuel Number - Measuring and Describing Auto-ignition for HCCI Combustion Engines

    University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

    Author : Ida Truedsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel; Combustion Engines; HCCI; Auto-ignition;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Att mäta och beskriva självantändning vid förblandad kompressionsantändning (HCCI) HCCI-förbränning går ut på att luft och bränsle blandas, och komprimeras i en kolvmotor tills blandningen självantänder. På grund av den snabba förbränningen med det här konceptet förloras mindre värmeenergi, och verkningsgraden blir därför högre än för vanliga bensin- och dieselmotorer. READ MORE