Search for dissertations about: "IgG"

Showing result 1 - 5 of 481 swedish dissertations containing the word IgG.

 1. 1. Fc receptors and feedback regulation by antibodies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mikael Karlsson; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Mouse; B lymphocytes; Fc; receptors; IgG; IgE; FcgRI; FcgRII; FcgRIII; Fc e RI; CD23; Rh prophylaxis; Haemolytic disease of the newborn; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Abstract : The purpose of this investigation was to determine the role of Fc receptors for IgG (FcγRI, FcγRIIB, FcγRIII and FcRn) in immunoregulation. IgG is known to enhance the response to soluble antigens such as bovine serum albumin whereas the response to particulate antigens is suppressed. READ MORE

 2. 2. Temporary neonatal exposure to whole and hydrolysed cow's milk proteins. Studies of macromolecular absorption and immunological variables

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Pekka O Juvonen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; beta-lactoglobulin; ovalbumin; cow s milk proteins; antibodies; IgG; IgE; secretory IgA; alpha-lactalbumin; breast-feeding; Pediatrics; Pediatri; early infant feeding; casein hydrolysate; Human milk; cow s milk;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intag av födoämnesantigen resulterar normalt i induktion av oral tolerans, men klinisk och immunologisk betydelse av kortvarig neonatal exponering för komjölksproteiner är inte klarlagt. Syftet med detta arbete var att studera prospektivt effekten av olika uppfödningsregimen under de tre första levnadsdagarna. READ MORE

 3. 3. Feedback Enhancement of Antibody Responses via Complement and Fc Receptors

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jörgen Dahlström; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Mouse; transgenic knockout; immune regulation; B lymphocytes; Fc receptors; complement; IgG; IgM; IgE; Fc-gamma-RI; Fc-gamma-RII; Fc-gamma-RIII; CR1; CR2; CD21; CD35; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Abstract : IgG, IgM and IgE in complex with antigen have the capacity to regulate specific immune responses. In this investigation, the role of Fc receptors for IgG (FcγRI, FcγRII and FcγRIII) and complement receptors 1 and 2 (CR1/2) for antibody-mediated enhancement of antibody responses are investigated. READ MORE

 4. 4. Molecular analysis of Streptococcus pyogenes and its interactions with the human host

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Andreas Berge; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; complement activation; fibrinogen; IgG; M protein; C5a peptidase; streptococcal cysteine proteinase; streptokinase; t-PA; Streptococcus pyogenes; plasminogen; C1q; insertional sequence.; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De flesta bakterier lever i harmoni med människan, på huden och på olika slemhinnor framför allt i mag-tarmkanalen. Cellerna på dessa ytorna utgör ett effektivt skydd mot sjukdomsalstrande bakterier. READ MORE

 5. 5. Studies on secreted cysteine proteases of Streptococcus pyogenes IdeS and SpeB

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Reine Vindebro; Umeå universitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Streptococcus pyogenes; Group A Streptococci; GAS; virulence factor; IdeS; SpeB; cysteine protease; protease inhibitor; IgG; immune evasion; molekylär bioteknik inst f molekylärbiologi ; Molecular Biotechnology;

  Abstract : The pathogen Streptococcus pyogenes is a significant cause of human morbidity and mortality. Most of the work in this thesis is focused on streptococcal virulence factor IdeS, but the thesis also features work on SpeB, another streptococcal virulence factor. READ MORE