Search for dissertations about: "Individual dosage"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the words Individual dosage.

 1. 1. Towards Individualized Drug Dosage - General Methods and Case Studies

  University dissertation from Institutionen för datavetenskap

  Author : Martin Fransson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; drug dosage; population pharmacokinetics; biochemical modelling; identifiability; parameter estimation; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Bioinformatics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Bioinformatik;

  Abstract : Progress in individualized drug treatment is of increasing importance, promising to avoid much human suffering and reducing medical treatment costs for society. The strategy is to maximize the therapeutic effects and minimize the negative side effects of a drug on individual or group basis. READ MORE

 2. 2. Pharmacokinetic dosing of factor VIII and factor IX in prophylactic treatment of haemophilia

  University dissertation from Hospital Pharmacy, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Maj Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; Prophylaxis; Pharmacokinetics; Pharmaceutical service; Haemophilia B; Haemophilia A; Factor IX; Factor VIII; Drug distribution; Cost-effectiveness; Dosage; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Målet med avhandlingen är en ökad kostnadseffektivitet i förebyggande behandling av blödarsjuka. Allmän bakgrund om blödarsjuka och förebyggande behandling Blödarsjuka är en ärftlig sjukdom som endast uppträder hos män, även om anlaget överförs av kvinnliga bärare. READ MORE

 3. 3. New Concepts in Administration of Drugs in Tablet Form Formulation and Evaluation of a Sublingual Tablet for Rapid Absorption, and Presentation of an Individualised Dose Administration System

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Susanne Bredenberg; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutics; Interactive mixture; Dose homogeneity; Disintegration; Bioadhesion; Oromucosal delivery; Sublingual tablet; Rapid absorption; Individual dosage; Drug dispensing device; Galenisk farmaci; PHARMACY Pharmaceutics; FARMACI Galenisk farmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Abstract : This thesis presents two new concepts in oral drug administration and the results of evaluation of some relevant formulation factors.Investigation into improving the homogeneity of mixtures for tableting indicated that it may be possible to obtain interactive dry mixtures of micronised drugs containing drug proportions as low as 0.015% w/w. READ MORE

 4. 4. Safety of Medication in Paediatrics

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kristina Star; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; paediatrics; adverse drug reaction; drug-related problem; medication error; patient safety; individual case safety reports; pharmacovigilance; medication; nurses; health care personnel; dosage form; NSAID; dosing; prescription; antipsychotic medicines; postmarketing surveillance; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Background: In paediatrics, the limited documentation to guide medication, the lack of suitable dosage forms, and the continuous development in childhood present a scenario where safety of medication is a particular challenge.Aim: To explore reported adverse drug reactions (ADRs) and the challenges in prescribing and administering medicines in paediatrics, in order to identify and suggest areas needing international surveillance within medication safety and improvement in the clinical setting. READ MORE

 5. 5. Studies on warfarin treatment with emphasis on inter-individual variations and drug monitoring

  University dissertation from Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Author : Abdimajid Osman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; VKORC1; Haplotype; Prothrombin time; INR; MEDICINE Chemistry Clinical chemistry; MEDICIN Kemi Klinisk kemi;

  Abstract : Waran används sedan 60 år som blodförtunnande läkemedel för att förebygga eller förhindra progress av blodproppssjukdom. I Sverige behandlas årligen cirka 1 % av befolkningen med waran. I Östergötland uppskattas antal waranpatienter till cirka 3000. Waran hämmar enzymet VKORC1 som ansvarar för vitamin K omsättningen i kroppen. READ MORE