Search for dissertations about: "Indo-Aryan"

Found 2 swedish dissertations containing the word Indo-Aryan.

 1. 1. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Author : Henrik Liljegren; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. READ MORE

 2. 2. A Grammatical Description of Dameli

  University dissertation from Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Author : Emil Perder; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lingvistik; Dameli; Damiabaasha; grammatical description; descriptive grammar; grammar; Dardic; Hindu Kush languages; Indo-Aryan; dml;

  Abstract : This dissertation aims to provide a grammatical description of Dameli (ISO-639-3: dml), an Indo-Aryan language spoken by approximately 5 000 people in the Domel Valley in Chitral in the Khyber Pakhtunkhwa Province in the North-West of Pakistan. Dameli is a left-branching SOV language with considerable morphological complexity, particularly in the verb, and a complicated system of argument marking. READ MORE