Search for dissertations about: "Infektioner"

Showing result 1 - 5 of 260 swedish dissertations containing the word Infektioner.

 1. 1. Studies on hereditary C2 deficiency: Frequent occurrence of severe infections, atherosclerosis and rheumatological manifestations

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Göran Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; mykologi; bakteriologi; virologi; Mikrobiologi; mycology; Complement; Complement C2 deficiency; Infectious diseases; Atherosclerosis; SLE; Autoantibodies; GM allotypes; Immunodeficiency state; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Microbiology; virology; bacteriology; Immunologi; serologi; Infections; Infektioner;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet utgör en del av den medfödda immuniteten och är viktigt i försvaret mot angripande mikroorganismer. Ärftlig C2-brist (C2D) är en av de vanligaste bristerna inom komplementsystemet och förekommer i en frekvens av 1: 20 000 hos personer med västerländsk härstamning. READ MORE

 2. 2. Streptococcus pyogenes and its interactions with the human host

  University dissertation from Ulrika Ringdahl, Bardisangränden 3 E, 226 48 Lund

  Author : Ulrika Ringdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; mykologi; virologi; bakteriologi; M protein; Streptococcus pyogenes; plasminogen; fibrinogen; phagocytosis; platelet; Microbiology; bacteriology; virology; Mikrobiologi; mycology; Infektioner; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Streptococcus pyogenes Människan är ständigt koloniserad av en mängd olika mikroorganismer. De flesta bakterier är ofarliga och en del av dem är faktiskt nödvändiga för oss, t.ex. de tarmbakterier som hjälper oss att producera vitaminer. READ MORE

 3. 3. Pathogen-host interactions at the surface of Streptococcus pyogenes

  University dissertation from KFS AB

  Author : Patrik Nyberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; C3a; LL-37; antimicrobial peptide; GRAB; alpha-2-macroglobulin; proteolysis; SpeB; internalization; virulence; protein F1; Streptococcus pyogenes; fibronectin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det stora flertalet bakterier som människan kommer i kontakt med är helt ofarliga och i vissa fall även nyttiga, eller till och med nödvändiga för oss. De bakterier som orsakar sjukdom utgör således en liten minoritet, men åsamkar trots det stort lidande och höga kostnader i alla världens länder. READ MORE

 4. 4. Interactions between streptococcal M proteins and human plasma proteins

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Charlotta Sandin; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; innate immunity; Streptococcus pyogenes; phagocytosis resistance;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Streptokocker orsakar flera olika infektioner hos människa såsom halsfluss, svinkoppor och sällsynta livshotande sjukdomstillstånd som blodförgiftning, toxiskt chock syndrom, nekrotiserande fasciit, glomerulonefrit, och reumatisk feber. För att orsaka dessa infektioner måste bakterierna undvika immun-försvaret. READ MORE

 5. 5. HIV-2 infection in Guinea-Bissau, West Africa, with special reference to clinical, immunological and epidemiological aspects

  University dissertation from Department of Infectious Diseases, Lund University

  Author : Hans Norrgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; Africa; Guinea-Bissau; AIDS; HIV-1; HIV-2; Infektioner;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish HIV-2 isolerades första gången 1986, fem år efter att de första fallen av AIDS (orsakade av HIV-1) hade upptäckts i USA. Undersökningar har visat att HIV-2-infekterade individer också kan utveckla AIDS på samma sätt som HIV-1-infekterade personer, men smittsamheten är lägre och inkubationstiden från smitta till symtom förefaller vara längre för HIV-2 jämfört med HIV-1. READ MORE