Search for dissertations about: "Inflammation: pathology"

Showing result 1 - 5 of 161 swedish dissertations containing the words Inflammation: pathology.

 1. 1. Regulation of neutrophil apoptosis

  University dissertation from Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Author : Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. READ MORE

 2. 2. Influence of leukotriene D4 and cyclooxygenase-2 on cell survival

  University dissertation from Katarina Wikström, Experimental Pathology, Lund University, U-MAS, Entrance 78, 205 02 Malmö

  Author : Katarina Wikström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pathological anatomy; Patologi allmän ; General pathology; colorectal cancer; inflammation; apoptosis; LTD4; COX-2; patologisk anatomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En avgörande skillnad mellan encelliga organismer såsom bakterier och multicellulära som oss själva är behovet av kommunikation och samarbete mellan cellerna. Redan under fosterstadiet måste cellerna meddela sig med varandra avseende var de skall ta vägen och vilka uppgifter var och en skall åta sig. READ MORE

 3. 3. Regulation of survival and proliferation of human intestinal epithelial cells by leukotriene D4

  University dissertation from Sailaja Paruchuri, Entrance-78, 3rd floor, U-MAS, SE-20502, Malmo, Sweden

  Author : Sailaja Paruchuri; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rac; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PI3K; CREB; p90RSK; Erk-1 2; PKC; inflammation; migration apoptosis; proliferation; LTD4; cell survival;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammation is a protective response against injury or infection (the invading microbes or their toxins) with the aim being the removal of causal agent followed by the repair process. Without inflammation, infections would go unchecked and wounds would not heal. However, inflammation is like a double-edged sword. READ MORE

 4. 4. ß2 integrin-induced signal transduction events in human neutrophils

  University dissertation from Fredrik Melander Kristianstadg. 35 C 214 35 Malmö

  Author : Fredrik Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inflammation; integrins; signal transduction; Rho GTPases; kinases; c-Cbl; General pathology; patologisk anatomi; pathological anatomy; Patologi allmän ; neutrophils;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Neutrofilen är den vanligaste vita blodkroppen och de tillhör det sk medfödda immunförsvaret. Under normala förhållanden är neutrofilerna inaktiva och cirkulerar i blodomloppet. READ MORE

 5. 5. Oral lichen planus studies of factors involved in differentiation, epithelial mesenchymal transition and inflammation

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Karin Danielsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oral lichen planus; differentiation; inflammation; autoimmune; premalign; odontologi; Odontology; patologi; Pathology;

  Abstract : Background: Lichen planus is a chronic inflammation of skin and mucosa with unknown cause. Oral Lichen Planus, OLP, affects around 2% of the population. Autoimmunity has been suggested as a possible cause as the disease has autoimmune features such as female predominance, cyclic nature and cytotoxic T-cell infiltrate. READ MORE