Search for dissertations about: "Informatics"

Showing result 1 - 5 of 491 swedish dissertations containing the word Informatics.

 1. 1. Participating in Synchronous Online Education

  University dissertation from KFS AB

  Author : Stefan Hrastinski; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Computer-mediated communication; Online participation; Synchronous communication; Online education; Teknik; E-learning; Distance education; Informatics; Informatik; systems theory;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Behovet av utbildning ökar eftersom dagens anställda förväntas vara välutbildade och fortlöpande förkovra sig. Distansutbildning är ett kraftfullt sätt att möta detta behov. Nätbaserad utbildning, vilket enkelt kan definieras som distansutbildning via internet, är den vanligaste typen av distansutbildning. READ MORE

 2. 2. Knowing and the Art of IT Management. An inquiry into work practices in one-stop shops

  University dissertation from Sara Eriksén, University of Karlskrona/Ronneby, Soft Center, SE-372 25 Ronneby, Sweden

  Author : Sara Eriksén; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowing; work practice; public service; one-stop shops; it management; systems theory; Informatics; IT management; Informatik; systemteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Informationsteknologin utvecklas i allt snabbare takt. Däremot tycks utvecklingen ske långsammare när det gäller de modeller, metaforer och metoder som används för att beskriva och förstå hur information sprids och hanteras i organisationer, i kommuner och i samhället i stort. READ MORE

 3. 3. User Participation in Object-Oriented Contexts - From Methodological and Practical Perspectives

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Xiuhua Zhang; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems theory; Informatics; method evaluation; object-oriented analysis and design; user participation; Object-oriented method; systems development; Informatik; systemteori;

  Abstract : In this study, user participation is suggested as a means, a process and role-playing between system users and developers in systems development. User participation in object-oriented contexts is observed from methodological and practical perspectives as a combined field of study. READ MORE

 4. 4. Harnessing Handheld Computing - Framework, Toolkit and Design Propositions

  University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Author : Bo Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mobile Computing; Design Science; Digital Ranger; Handheld Computing; Informatics; Informatik; System Development; Handheld Information Systems; Accentuated Factor Framework;

  Abstract : The rapid development of handheld technologies such as smartphones and personal digital assistants in recent years has created opportunities for the mobile workforce to take advantage of computerised information systems. To apprehend and harness the opportunities of computerised information systems implemented on handheld devices it is crucial to fully understand the user group and the handheld technology. READ MORE

 5. 5. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Petter Alexanderson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Abstract : A contemporary challenge when designing interactive artifacts is to take into account the wealth of devices, systems, and tools people use every day - here termed an 'interaction ecology'. This thesis addresses three research issues. Firstly, the character of sound perception, and how auditory interaction can be applied to ubiquitous computing. READ MORE