Search for dissertations about: "Innovation health"

Showing result 1 - 5 of 219 swedish dissertations containing the words Innovation health.

 1. 1. Health promotion in pregnancy and early parenthood the challenge of innovation, implementation and change within the Salut Programme

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Kristina Edvardsson; Umeå universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; Child health care; Counselling; Dental health services; Dissemination; Health Promotion; Implementation; Intervention; Parents; Pregnancy; Prevention; Obesity; Overweight; Pre-­school; Primary Health Care; Sustainability; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Abstract : Background: In 2005, the Västerbotten County Council launched a child health promotion programme, “the Salut Programme”, in response to an alarming prevalence of overweight and obesity, and trends of increased dental caries, among young county citizens. The programme, initially developed in four pilot areas, is built on multidisciplinary and cross-sectoral collaboration and aims to support and strengthen health promotion activities in health care, social services and school settings. READ MORE

 2. 2. Momentary contentment : exploring needs and innovation possibilities in a psychosocial cancer context

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Ulrika Sandén; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cancer care; Psychosocial aspects; innovation;

  Abstract : Syfte: I denna avhandling utforskar jag behov och innovationsmöjligheter inompsykosocial cancervård. Finns det ett onödigt högt lidande? Kan den grundade teorin Nuets förnöjsamhet vara till hjälp för att möta behoven hos människor som är drabbade av cancer?Inkluderade skrifter: Denna avhandling innehåller förutom en kappa två rapporter och två tidskriftsartiklar. READ MORE

 3. 3. Health Care Customer Creativity

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Hannah Snyder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer creativity; service innovation; health care; co-creation; customer involvement;

  Abstract : Crafting and stimulating service innovation is considered a main research priority and remains a challenge for service providers. One suggested component of stimulating service innovation is customer creativity. READ MORE

 4. 4. Strengthening fairness, transparency and accountability in health care priority setting at district level in Tanzania opportunities, challenges and the way forward

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Stephen Maluka; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; decentralisation; health care; accountability for reasonableness; priority setting; health systems; Tanzania; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background During the 1990s, Tanzania, like many other developing countries, adopted health sector reforms. The most common policy change under health sector reforms has been decentralisation, which involves the transfer of power and authority from the central levels to the local governments. READ MORE

 5. 5. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE