Search for dissertations about: "Institutionen För Globala Politiska Studier gps"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Institutionen För Globala Politiska Studier gps.

 1. 1. Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

  Author : Brigitte Suter; Åsa Åkesson; Malmö högskola; []
  Keywords : transit; immobility; social networks; Istanbul; Sub-Saharan African migrants;

  Abstract : Denna avhandling presenterar transit erfarenheter av människor ifrån Söder om Sahara som befinner sig i Istanbul. Migranternas berättelser är i fokus, men avhandlingen tar också hänsyn till de makrostrukturella villkoren som präglar dessa människors livssituation. READ MORE

 2. 2. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : Governing Welfare Collaboration

  Author : Josef Chaib; Gun Hedlund; Malmö universitet; []
  Keywords : collaboration; practices; knowledge; government; knowledge regimes;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE

 3. 3. Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

  Author : Inge Dahlstedt; Jaco Dagevos; Malmö högskola; []
  Keywords : Integration; Labor market; Occupational Match;

  Abstract : Avhandlingen syftar till att analysera och undersöka utbildningens roll för både immigranter och deras barn när det gäller att säkra en plats på den svenska arbetsmarknaden. Med andra ord handlar avhandlingen om relationen mellan utbildning och arbete. READ MORE

 4. 4. Education and labor market integration : the role of formal education in the process of ensuring a place in the occupational structure for natives and immigrants

  Author : Inge Dahlstedt; Malmö högskola; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Paper planes : labour migration, integration policy and the state

  Author : Henrik Emilsson; Per Mouritsen; Malmö högskola; []
  Keywords : ;

  Abstract : This dissertation collects four peer-reviewed articles that are published in academic journals. Two of the articles are about the multi-level governance of integration polices, and two study the effects of labour migration policies. READ MORE