Search for dissertations about: "International donors"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words International donors.

 1. 1. Structural Violence as a Constraint to African Policy Formation in the 1990s : Respositioning Education in International Relations

  University dissertation from Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Author : Catherine A Odora Hoppers; Stockholms universitet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Structural violence; policy formation; power relations; aid; discourses; geo-politics; education; knowledge; neo-liberalism; Structural Adjustment Programmes; reflexivity; transdisciplinarity; Public Policy Dialogue.; International Education; internationell pedagogik;

  Abstract : This study is a meta-analysis of the manner in which global relations impact on national level policy spaces and policy formation. As the International Financial Institutions tighten their grip through the Structural Adjustment Programmes over African countries, and donors steadily shift their ground and push conditionality beyond economic policy into institutional arrangements, the issue of political sovereignty of African countries, and of indirect rule through aid becomes a key concern. READ MORE

 2. 2. An Inquiry into the Compatibility of the Demo-Conditionality with State Sovereignty in International law With Special Focus on The European Union and the African, the Caribbean and the Pacific Countries Relations

  University dissertation from Uppsala : Faculty of Law

  Author : Richard Juma Nyabinda; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; State Sovereignty; Donors and Recipients; Development assistance; Human Rights; Free and Fair Elections; Democracy-conditionality; and the European-the African; the Caribbean and the Pacific countries.; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Abstract : This study examines the issue of compatibility of demo-conditionality with state sovereignty in international law.  From a practical perspective, it examines the state of the science with respect to the enforcement of demo-conditionality, in the context of the unique relationship between the European Union and the African,  Caribbean and Pacific countries. READ MORE

 3. 3. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 4. 4. Ownership or donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Therese Brolin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international development cooperation; results; partner country ownership; development effectiveness;

  Abstract : This thesis is a critical investigation of how the increased demand for results in international development cooperation has influenced relations between donors and partner countries. The increased demand for results, manifested in the so-called results agenda, and partner country ownership are considered key factors to increase effectiveness and efficiency in international development cooperation. READ MORE

 5. 5. Preventive Environmental Strategies in Eastern European Industry: An analysis of donor support for cleaner production

  University dissertation from IIIEE, Lund University

  Author : Håkan Rodhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; kontroll av utsläpp; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; Cleaner production Preventive strategies Eastern Europe; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östeuropeisk industri är ökänd både för sin miljöpåverkan och för sin besvärliga ekonomiska sits. Detta gör att resurserna som finns tillgängliga för miljöarbete är små - om dom finns överhuvudtaget. READ MORE