Search for dissertations about: "International relation IR"

Found 3 swedish dissertations containing the words International relation IR.

 1. 1. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  University dissertation from Lund University

  Author : Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Abstract : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. READ MORE

 2. 2. Change, Institutions, and International Organisations Essays on the English School of International Relations

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Charlotta Friedner Parrat; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international relations; English School theory; international society; change; the United Nations; primary institutions; Statskunskap; Political Science;

  Abstract : The overall topic of this thesis is the English School understanding of international order, which I approach specifically by analysing the English School idea of international institutions and their change. The purpose is to develop the theory in a meta-theoretically conscious and coherent way. READ MORE

 3. 3. A Realist Stable Peace : Power, Threat and the Development of a Shared Norwegian-Swedish Democratic Security Identity 1905-1940

  University dissertation from Lund University

  Author : Magnus Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; theory; International Relations; Scandinavia; History; Realism; Stable Peace; Democratic Peace; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar utvecklingen av den norsk-svenska freden mellan 1905-1940. Efterhand kom denna relation att närma sig Stabil Fred—ett förhållande karaktäriserat av avsaknaden av militärt våld, hot om militärt våld, och förväntningar på hot om militärt våld. READ MORE