Search for dissertations about: "Internationell privaträtt"

Found 3 swedish dissertations containing the words Internationell privaträtt.

 1. 1. Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection

  University dissertation from Kluwer

  Author : Gregor Noll; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; extraterritorial protection; international law; human rights; European Union; burden-sharing; demos; legal theory; interpretation; international private and public law; discrimination; refugee law; asylum; internationell rätt; European law; EU-rätt; EU law; public international law; folkrätt; internationell privaträtt; private international law;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur tillgängligt är EU för asylsökande? Står Unionens rättsregler i strid med folkrätten? Om så är fallet, hur löser vi konflikten dem emellan? Besitter vi alls medel för att lösa grundläggande konflikter om hur långt rätten skall skydda "utomstående"? Denna avhandling söker svar på frågorna genom att kombinera formaljuridik med statsvetenskapliga förklaringsmodeller. Migrations- och asylrätt slits mellan ett universalistiskt och ett partikularistiskt synsätt, vilket genomsyrar lagstiftnings- och tolkningsfrågor. READ MORE

 2. 2. The Legal Status of Non-Governmental Organisations in International Law

  University dissertation from Uppsala : Juridiska institutionen

  Author : Anna-Karin Lindblom; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; NGOs; non-governmental organisations; subjects of international law; international legal personality; non-state actors; rättsvetenskap; juridik; icke-statliga organisationer; NGO:s; folkrättssubjekt; folkrättssubjektivitet; icke-statliga aktörer; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Abstract : Non-governmental organisations (NGOs) are increasingly the subject of public debate, and it is often asserted that they play an informal role within the international legal system. At the same time, the classical concepts related to the subjects of international law seem to be constructed for a situation where non-state actors have no or limited international legal personality. READ MORE

 3. 3. Corporate Human Rights Responsibility : A Continuous Quest for an Effective Regulatory Framework

  University dissertation from Uppsala : Juridiska institutionen

  Author : Patricia Rinwigati Waagstein; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Law; Corporate Social Responsibility; Business; Human Rights; Economic; social and Cultural Rights; Multinational Transnational Corporation; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Abstract : This study is build by a premise that there is a need to include regulatory approach in the discourse of business and human rights particularly of economic, social, and cultural rights which often neglected. The study is not expecting to produce exhausted set of rules which can directly or effectively applicable to all global corporation nor a set of global treaty which can cover the whole aspects of corporation and human rights. READ MORE