Search for dissertations about: "Interviews"

Showing result 1 - 5 of 3441 swedish dissertations containing the word Interviews.

 1. 1. Questionnaires and interviews : experimental studies concerning concurrent validity on well-motivated subjects

  University dissertation from Stockholm : PA-rådet

  Author : Carl-Otto Jonsson; Stockholms högskola.; [1957]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Mobility in Public Environments and Use of Public Transport : exploring the situation for people with acquired cognitive functional limitations

  University dissertation from Institutionen för teknik och samhälle, trafik och väg

  Author : Jenny Rosenkvist; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; usability; travel-chain; focus group interviews; expert interviews; semistructured interviews; user perspective; acquired cognitive disabilities;

  Abstract : The aim of this thesis was to explore and gain deeper insight into and understanding of mobility in public environments for people with acquired cognitive functional limitations (target group of this thesis) and of reasons why some of them do not use public transport. Using an explorative approach, the target group’s mobility was firstly discussed by experts in focus group interviews. READ MORE

 3. 3. Façading in transcultural caring relationships Healthcare staff and foreign-born parents in childhood cancer care

  University dissertation from Institutionen för teknik och samhälle, trafik och väg

  Author : Pernilla Pergert; Stockholms universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Pediactric oncology; Coping; Foreign-born; Transcultural; Caring relationships; Communication; Grounded theory; Interviews; Pediatric oncology; coping; foreign-born; transcultural; caring relationships; communication; grounded theory; interviews.;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to explore the caring situation of families with a foreign background within the context of pediatric oncology in Sweden. Pediatric cancer entails a long period of continuous and cumulative stress for the entire family. READ MORE

 4. 4. Making Questions and Answers Work Negotiating Participation in Interview Interaction

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Clara Iversen; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interviews; participation; epistemics; institutional-talk-in-interaction; questions and answers; social studies of childhood; sociology of scientific knowledge; discursive psychology; conversation analysis;

  Abstract : The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. READ MORE

 5. 5. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jessica Berg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health;

  Abstract : Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. READ MORE