Search for dissertations about: "Jacob Engellau"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jacob Engellau.

  1. 1. Prognostic factors in soft tissue sarcoma. Tissue microarray for immunostaining, the importance of whole-tumor sections and time-dependence

    University dissertation from Oncology, Lund

    Author : Jacob Engellau; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth pattern; time-dependence; P-glycoprotein Pgp ; CD44; β-catenin; cyclin A; bcl-2; p53; Ki-67; immunohistochemistry IHC ; whole-tumor sections; tissue microarray TMA ; Soft tissue sarcoma; prognostic factors; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Maligna mjukdelstumörer, så kallade mjukdelssarkom, utgör hos vuxna en ovanlig tumörform som uppkommer i kroppens stödjevävnader. Till dessa räknas muskler, fett, bindväv, slemsäckar samt kärl och nerver som försörjer dessa vävnader. READ MORE