Search for dissertations about: "Jakob Nordström"

Found 4 swedish dissertations containing the words Jakob Nordström.

 1. 1. Short Proofs May Be Spacious : Understanding Space in Resolution

  Author : Jakob Nordström; Johan Håstad; Albert Atserias; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; Theoretical computer science; Teoretisk datalogi;

  Abstract : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. READ MORE

 2. 2. Lower Bounds and Trade-offs in Proof Complexity

  Author : Susanna F. de Rezende; Jakob Nordström; Amit Chakrabarti; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; trade-offs; lower bounds; size; length; space; Computer Science; Datalogi;

  Abstract : Propositional proof complexity is a field in theoretical computer science that analyses the resources needed to prove statements. In this thesis, we are concerned about the length of proofs and trade-offs between different resources, such as length and space. READ MORE

 3. 3. On Complexity Measures in Polynomial Calculus

  Author : Mladen Mikša; Jakob Nordström; Jacobo Torán; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Datalogi;

  Abstract : Proof complexity is the study of different resources that a proof needs in different proof systems for propositional logic. This line of inquiry relates to the fundamental questions in theoretical computer science, as lower bounds on proof size for an arbitrary proof system would separate P from NP. READ MORE

 4. 4. Space in Proof Complexity

  Author : Marc Vinyals; Jakob Nordström; Yehudayoff Amir; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; proof complexity; resolution; polynomial calculus; cutting planes; space complexity; computational complexity; pebble games; communication complexity; CDCL; Computer Science; Datalogi;

  Abstract : ropositional proof complexity is the study of the resources that are needed to prove formulas in propositional logic. In this thesis we are concerned with the size and space of proofs, and in particular with the latter.Different approaches to reasoning are captured by corresponding proof systems. READ MORE