Search for dissertations about: "Janus kinase"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words Janus kinase.

 1. 1. Receptors for growth hormone and prolactin. Regulation and activation

  University dissertation from Göteborg

  Author : Gunnel Hellgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Growth hormone; GH receptor; Janus kinase; GH sensitivity; 5 -untranslated region; prolactin; prolactin receptor adipose tissue; liver; skeletal muscle; epidermal growth factor receptor; tyrosine kinase; kinase activity;

  Abstract : Cytokine receptor activation is dependent on ligand-induced receptor dimerization or oligomerization and subsequent activation of several intracellular proteins. Activation of Janus kinases (Jaks) is probably the first intracellular event that occurs after receptor dimerization. READ MORE

 2. 2. Molecular Mechanism of Growth Hormone - Involvement of Janus Kinase 2, Insulin Receptor Substrate-1 and -2 and Phosphatidylinositol 3-Kinase In the Acute Insulin-Like Effects of Growth Hormone In Primary Rat Adipocytes

  University dissertation from Clinical Obesity

  Author : Martin Ridderstråle; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin receptor substrate-1; insulin receptor substrate-2 phosphatidylinositol 3-kinase; signal transducer and activator of transcription 5; janus kinase 2; phosphotyrosine; receptor; phosphorylation; Growth hormone; Metabolism; Biochemistry; rat; adipocyte; lipolysis; lipogenesis; Biokemi; metabolism; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kroppens viktigaste hormon för längdtillväxt har följdriktigt kallats tillväxthormon (GH efter engelskans growth hormone). GH produceras i hypofysen som är en liten körtel belägen på hjärnans undersida, och utsöndras härifrån till blodbanan och når på så sätt kroppens olika organ, vävnader och celler. READ MORE

 3. 3. Muscle Wasting in a Rat ICU Model Underlying Mechanisms and Specific Intervention Strategies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Heba Salah; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BGP-15; critical illness myopathy; janus kinase; intensive care unit; mechanical loading; muscle wasting; signal Transducer and Activator of Transcription; ventilator-induced diaphragm dysfunction; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care; Clinical Neurophysiology; Klinisk neurofysiologi;

  Abstract : Critical care has undergone several developments in the recent years leading to improved survival. However, acquired muscle weakness in the intensive care unit (ICU) is an important complication that affects severely ill patients and can prolong their ICU stay. READ MORE

 4. 4. Regulation of STAT5 activity by growth hormone

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Author : Tony J. Pircher; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth hormone janus kinase; STAT5; MAP kinase; phosphatase;

  Abstract : The growth hormone (GH) receptor is a member of the cytokine receptor superfamily. This receptor family has certain common characteristics, among them the absence of a canonical tyrosine kinase consensus sequence and the association with the Janus family of cytosolic tyrosine kinases (JAK). The predominant JAK utilized by the GH receptor is JAK2. READ MORE

 5. 5. Mechanisms of Growth Hormone Signal Transduction - Studies on the insulin-like metabolic effects in primary rat adipocytes

  University dissertation from Hans Eriksson, Department of Cell and Molecular Biology, Section for Cell Signalling, Lund University, P.O. Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Author : Hans Eriksson; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; Endocrinology; Growth hormone insulin receptor phosphorylation phosphotyrosine cAMP phosphodiesterase phospholipid JAK2 rat adipocyte lipolysis lipogenesis; Physiology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tillväxthormon (growth hormone, GH) har en central roll för reglering av tillväxt och ämnesomsättning hos däggdjur. Tillväxthormon frisätts från hypofysen, transporteras i blodet och utövar sina effekter på olika vävnader. READ MORE