Search for dissertations about: "Java"

Showing result 1 - 5 of 105 swedish dissertations containing the word Java.

 1. 1. Flow Java declarative concurrency for Java

  Author : Frej Drejhammar; KTH.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datorsystem; Datorsystem; TECHNOLOGY Information technology Computer engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datorteknik;

  Abstract : This thesis presents the design, implementation, and evaluation of Flow Java, a programming language for the implementation of concurrent programs. Flow Java adds powerful programming abstractions for automatic synchronization of concurrent programs to Java. READ MORE

 2. 2. Ramadan in Java : The Joy and Jihad of Ritual Fasting

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : André Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; traweh; tarawih; holy month; Blora; Yogyakarta; anthropology; lived Islam; written Islam; normative Islam; jihad; Muslim ritual; Java; Muslim; religion; Indonesia; Islam in Indonesia; Islam in Java; Ramadan; fasting; slametan; ruwahan; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att fasta under ramadan är både en glädje och ett jihad för det muslimska samfundet i Java, och fastan är utan tvekan den mest aktade ritualen i det muslimska Indonesien (och på andra håll i den muslimska världen). Att avhålla sig från mat, dryck och sexuella relationer från gryning till skymning i en hel månad i ett tropiskt klimat - och att fylla nätterna med extra frivilliga ritualer - ses sålunda som en fantastisk möjlighet och en sann välsignelse. READ MORE

 3. 3. Secure execution environment for Java electronic services

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Almut Herzog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Java; security; Residential Gateway; threads; resource control; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : Private homes are becoming increasingly connected to the Internet in fast and reliable ways. These connections pave the way for networked services, i.e. services that gain their value through their connectivity. READ MORE

 4. 4. Flow Java: Declarative Concurrency for Java

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Frej Drejhammar; Computer Systems Laboratory.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis presents the design, implementation, and evaluation of Flow Java, a programming language for the implementation of concurrent programs. Flow Java adds powerful programming abstractions for automatic synchronization of concurrent programs to Java. READ MORE

 5. 5. Tailoring native compilation of Java for real-time systems

  University dissertation from Computer Science, Lund University

  Author : Anders Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; systems; numerical analysis; Java; embedded systems; real-time; aspect-oriented; object-oriented; Computer science; compiler construction; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De vardagliga ting som omger oss, allt från leksaker till bilar, såväl som den utrustning som används i tillverkningen av dem innehåller ett växande antal inbyggda datorer. Inbyggda system är ofta ansvariga för kritisk funktionalitet, vilket leder till att en mängd tids- och resurskrav måste uppfyllas. READ MORE