Search for dissertations about: "Jeanette Praestegaard"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jeanette Praestegaard.

  1. 1. Physiotherapy in a Danish private context - a social and ethical practice

    University dissertation from Division of Physiotherapy

    Author : Jeanette Praestegaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Foucault; practice; ethical issues; professional ethics; Physiotherapy;

    Abstract : Popular Abstract in Danish Fysioterapi er en social og etisk praksis som udfolder sig under specifikke historiske, politiske, socialkulturelle og økonomiske forhold. Dansk fysioterapi i en privat kontekst er praktiseret, administreret og håndteret indenfor en neoliberal ideologi, der genererer udfordringer for både fysioterapeuter og borgere: Det forventes implicit at begge parter understøtter den neoliberale ideologi, da fysioterapeuter i privat praksis har viden og færdigheder, som de tilbyder for penge og konverterer til behandling indenfor de givne rammer og forhold, hvilket deres patienter accepterer og støtter op omkring. READ MORE