Search for dissertations about: "Jenny Bengtsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Jenny Bengtsson.

 1. 1. Genes for cytochrome c and cytochrome c oxidase synthesis in Bacillus subtilis

  University dissertation from Department of Microbiology, Lund University

  Author : Jenny Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; cytochrome; cytochrome c oxidase; Bacillus subtilis; cytochrome c synthesis; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cytokromer är hem-innehållande proteiner som transporterar elektroner. Hem är den järninnehållande molekyl som binder syre i hemoglobin i de röda blodkropparna i blodet hos t ex människor. Cytokromer har viktiga funktioner i olika typer av organismer: bakterier, växter och djur. READ MORE

 2. 2. Spinning of lignin-cellulose carbon-fiber precursors

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Jenny Bengtsson; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE