Search for dissertations about: "Jeppe Lund"

Found 2 swedish dissertations containing the words Jeppe Lund.

 1. 1. Biogeochemistry in Subarctic birch forests : Perspectives on insect herbivory

  University dissertation from Lund

  Author : Jeppe Ågård Kristensen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-08-26]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biogeochemistry; Aboveground-belowground interactions; Herbivory; Insects; Subarctic; Birch; soil microbes;

  Abstract : Växtätare kan påverka ekosystemprocesser, dels genom långsiktiga förändringar av växtsamhällets sammansättning, men också på kortare sikt genom derasmatspjälkning av organiskt material som cyklas genom markens nedbryderorganismer och tillbaka till de primära producenterna. Särskilt störreväxtätare har studerats i stor utsträckning, men i vissa ekosystem som skogar kan de mindre ryggradslösa växtätarna vara lika viktiga. READ MORE

 2. 2. Amino acid metabolism during upper abdominal surgery : with special reference to turnover studies in the human leg and splanchnic region

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jeppe Lund; Uppsala universitet.; [1985]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE