Search for dissertations about: "Jerker Moodysson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jerker Moodysson.

  1. 1. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

    University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

    Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE