Search for dissertations about: "Joacim Lundberg"

Found 4 swedish dissertations containing the words Joacim Lundberg.

 1. 1. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Sara Janhäll; Göran Blomqvist; Brynhild Snilsberg; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road Dust; Abrasion Wear; Road Surface Macro Texture; Mean Profile Depth; Mean Texture Depth; Emissions; Abrasion Wear Model; NORTRIP; PM10; Air Quality; Particles; Vägdamm; Vägslitage; Dubbslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Luftkvalitet; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Abstract : Non-exhaust PM10 is an issue in the urban environment linked to health issues. Emissions of non-exhaust PM10 is relatable to pavement properties. Also of importance is resuspension of road dust stored from surfaces. This depends on the traffic and metrological conditions. READ MORE

 2. 2. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Sara Janhäll; Göran Blomqvist; Brynhild Snilsberg; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dust; Inhalable particle; Pavement; Tyre; Wear; Abrasion; Health; 15 Road: Environment; 15 Road: Environment;

  Abstract : Non-exhaust PM10 is an issue in the urban environment linked to health issues. Emissions of non-exhaust PM10 is relatable to pavement properties. Also of importance is resuspension of road dust stored from surfaces. This depends on the traffic and metrological conditions. READ MORE

 3. 3. Road Surface and Tyre Interaction Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Abstract : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. READ MORE

 4. 4. Road Surface and Tyre Interaction Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation;

  Abstract : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. READ MORE