Search for dissertations about: "Johan Holm"

Found 2 swedish dissertations containing the words Johan Holm.

 1. 1. Pro- and anticoagulant mechanisms in coronary artery disease. Clinical studies on factor VII and resistance to activated protein C

  University dissertation from University Hospital Malmö, SE-205 02, Malmö, Sweden

  Author : Johan Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein C; Factor VII; blood coagulation; myocardial infarction; APC resistance; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; warfarin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtinfarkt och kärlkramp orsakas av förändringar i hjärtats kranskärl pga åderförkalkninng (ateroskleros). Fettinlagring i kärlväggen leder dels till förträngning och dels till bildning av ömtåliga plack som plötsligt kan spricka. READ MORE

 2. 2. Ligand binding and mechanism of microsomal glutathione transferase 1

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Author : Johan Ålander; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The homo-trimeric, membrane bound Microsomal Glutathione Transferase 1 (MGST1, EC. 2.5.1. READ MORE