Search for dissertations about: "Johan Lagerkvist"

Found 1 swedish dissertation containing the words Johan Lagerkvist.

  1. 1. The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

    University dissertation from Lund University

    Author : Johan Lagerkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Political Culture; Public Sphere; Social Control; Public Opinion; Freedom of Speech; Democratization; Humanities; Humaniora; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Propaganda; Internet; New Media;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar fokus mot en paradox: statsmaktens kontroll och social frihet över Internet ökar parallellt i Kina. Studien, som baseras på fältarbete utfört mellan 2002 och 2006 och 48 intervjuer, söker finna svaren på två frågor: 1. READ MORE