Search for dissertations about: "Jonas Björk"

Found 2 swedish dissertations containing the words Jonas Björk.

 1. 1. Case-control studies on risk factors for myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes

  University dissertation from Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Author : Jonas Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiologic methods; bias epidemiology ; attributable fraction; smoking; hobbies; occupational exposure; chromosome aberrations; epidemiology; cytogenetic; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av en tillämpad och en teoretisk del. I den tillämpade delen studeras tänkbara riskfaktorer för blodsjukdomarna myeloisk leukemi (ML) och myelodysplastiska syndrom (MDS). READ MORE

 2. 2. Tree-limit ecotonal response to Holocene climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jonas Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tree-limit ecotone; alpine vegetation; tephrochronology; peat humification; plant macrofossils; Palaeobotany; fylogeni; Paleobotanik; palynology; phylogeny; palynologi; Geologi; Geology; pedology; geomorphology; Physical geography; klimatologi; geomorfologi; climatology; Fysisk geografi; cartography; Holocene climate; palaeoecology; marklära; kartografi; pollen influx;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under den geologiska period som kallas kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har flera istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlöst varandra enligt ett mönster där glacialerna varar i ungefär 100000 år och mellanistiderna i ca 10000 år. Under istiderna täcktes stora landområden på norra halvklotet, bl. READ MORE