Search for dissertations about: "Jonas Eek"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jonas Eek.

  1. 1. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

    University dissertation from Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

    Author : Jonas Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Familiarity; Francis Scale of Attitude towards Christianity; Religious Facilitation; Taizé; Ritual; Intrinsic; Attitude Change; Keywords: Liturgy; Pilgrimage; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Theology; Teologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år besöker ungefär 100 000 människor från hela världen klostret i den lilla franska byn Taizé. De flesta är ungdomar. Och 4000 av dem är svenskar. Här stannar de en vecka och deltar i brödernas intensiva andaktsliv tre gånger dagligen. READ MORE