Search for dissertations about: "Josephus"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the word Josephus.

 1. 1. Wrestling with Textual Violence : A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender

  University dissertation from Uppsala : Bibelvetenskap

  Author : Mikael Sjöberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; feminism; feminist exegesis; feminist biblical interpretation; gender; classic; canon; ethics of interpretation; narratology; Jephthah; Judges; Pseudo-Philo; Josephus; Handel; Grant Watson; Amos Oz; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Abstract : How may readers handle the encounter with violence in a “classical text”? The purpose of this thesis is to contribute to the debate on the ethics of biblical interpretation with special regard to feminism. To fulfil that aim, a case study of the narrative of Jephthah is made and its implications are discussed at a more general level. READ MORE

 2. 2. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : James M Starr; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Hellenistic philosophy; incorruption; virtue; ethics; participation; knowledge; koinônos; divine nature; Epictetus; Seneca; Stoicism; Plutarch; Philo; Josephus; Old Testament; Paul; 2 Peter; General Epistles; Bible; New Testament; Corpus Hellenisticum; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är ett teologiskt studium av ett i biblisk litteratur säreget uttryck som angår livets mening: ”att ni skall bli delaktiga av gudomlig natur” (2 Petrus 1:4). Efter en analys av 2 Petrus 1:1-11 undersöks några utvalda texter tillgängliga vid första århundradet som behandlar temat ”att bli delaktiga av gudomlig natur”. READ MORE

 3. 3. Concepts of God and Angelolgy : An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Old Testament Exegesis; Biblical Studies; Bible; Early Jewish Interpretation; Angels; Angel of the Lord; Angelology; Genesis; Messenger; Judaica; Rabbinica; Philo; Josephus; Midrash; Rewritten Bible; Pseudepigrapha; Targums; Gamla testamentets exegetik; Bibelvetenskap; Bibeln; judisk tolkningshistoria; änglar; Herrens ängel budbärare; angelologi; Filon; Josefus; intertestament literatur; pseudepigrapha; Midrash; targumer; talmud; Genesis;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE

 5. 5. Paul between Synagogue and State : Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Mikael Tellbe; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Christian church; hono; honor discourse; parting of the ways; imperial cult; imperial ideology; Rome; civic authorities; synagogue; Josephus; Jewish rights; Diaspora Judaism; Jews; Christians; early church; Philippians; Romans; 1 Thessalonians; Paul; Bible; New Testament; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kristna, speciellt de av icke-judisk ursprung, som under det första århundradet drog sig undan aktiv medverkan i de traditionella grekisk-romerska kulterna och som i grekisk-romersk kontext kom att identifieras som utövare av något annat än traditionell judendom hamnade snart i ett socio-politisk dilemma. Å ena sidan skapade de tidiga kristnas fria hållning till den judiska lagen reaktion och motstånd hos judar som inte ville identifieras med en rörelse som i romerska ögon kunde uppfattas som statsfientlig och på så sätt sätta deras egna social och politiska privilegier på spel. READ MORE