Search for dissertations about: "Judaism"

Showing result 1 - 5 of 25 swedish dissertations containing the word Judaism.

 1. 1. Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy : A historiographical case study of Second Peter and Jude

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Author : Anders Gerdmar; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; New testament; 2 Peter; Jude; Judaism; Hellenism; Hellenistic Judaism; Hegelianism; historiography; dichotomy; Semitisms; rhetorical criticism; midrash; aggadah; Jewish Pseudepigrapha; apocalypticism; cosmology; ethos; soteriology; 1 Enoch; 4 Ezra; Qumran; angelomorphic christology; 2 Peter 1:4; Jewish mysticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Abstract : Since the beginning of modern New Testament exegesis, the Judaism-Hellenism dichotomy has been influential as a heuristic tool. However, the concept of Hellenism is ambiguous and its historiographical foundation needs rethinking, having been formed out of Hegelian idealism with a Christian bias. READ MORE

 2. 2. Mark and Mission : Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jesper Svartvik; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Christian relations; missiology; church fathers; Gospel of Thomas; purity; food; anti-Judaism; third quest; narrative criticism; Judaism; Gospel of Mark; Jesus; Bible; New Testament; rabbinic literature; evil speech; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I religionernas värld står inga grupper så nära varandra som judendomen och kristendomen. Inte i något annat fall har det förekommit så mycket okunskap, illvilja och förföljelser. Det är ett ofrånkomligt faktum att Förintelsen ägde rum i den världsdel som mest av alla präglats av den kristna kyrkan. READ MORE

 3. 3. Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Leif Å Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Teologi; Theology; 3 Baruch.; death-informing; identity-providing; legitimacy; identity; Tradition Group; tradition; Christianity; Judaism; cosmology; otherworldly traveler; heavenly journey; heaven; Apocalyptic; apocalypse; Bible; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Himmelsfärdsskildringar återfinns i en rad religiösa texter från vår tideräknings början. Dessa berättelser har kommit att utgöra ett återkommande tema i religionshistorisk forskning om antikens religioner. Den här boken handlar om några tidiga judiska och kristna himmelfärdstexter. READ MORE

 4. 4. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE

 5. 5. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Author : Camilla von Heijne; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Genesis; Judaism; early Jewish interpretation; angel of the Lord God; messenger; angelology; angelophany; ambiguous identity; relationship; God; theophany; vision; revelation; dream; anthropomorphism; angel of the Presence; hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinic literature; Midrash; Targum; rewritten Bible; Talmud; type-scene; allusion; Gospel of Luke; annunciation narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE