Search for dissertations about: "Juvenile X-linked retinoschisis"

Found 2 swedish dissertations containing the words Juvenile X-linked retinoschisis.

 1. 1. X-LINKED RETINOSCHISIS ELECTROPHYSIOLOGY, MOLECULAR GENETICS AND TREATMENT

  University dissertation from Department of Ophthalmology, Lund University

  Author : Sten Kjellström; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mouse model; retinal degeneration; X-linked retinoschisis; XLRS; gene therapy; electroretinography;

  Abstract : X-linked retinoschisis (XLRS) is a congenital progressive inherited retinal disease that affects the entire retina and is one of the more common causes of vision loss from retinal degeneration affecting young men,. The progression is variable but seems to be relatively stationary in the ages 6 to 25 years. READ MORE

 2. 2. Clinical expressions of juvenile hereditary retinal degenerations and macular dystrophies: Electrophysiological and genetic studies

  University dissertation from Department of Ophthalmology, Lund University

  Author : Louise Eksandh; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; Ophtalmology; Rod-monochromacy; Stargardt disease; Juvenile X-linked retinoschisis; Spielmeyer-Vogt disease; Best disease; multifocal-ERG; EOG; full-field ERG; Phenotype; genotype;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ärftliga näthinnesjukdomar med tidig debut Elektrofysiologiska och genetiska studier Ärftliga näthinnesjukdomar är den vanligaste orsaken till allvarligt synhandikapp hos unga människor i dagens Sverige. De flesta av dessa sjukdomar kan ännu inte behandlas, men vi har under de senaste åren fått allt större insikt i de bakomliggande sjukdomsmekanismerna, tack vare att många av de gener som orsakar sjukdomarna har identifierats. READ MORE