Search for dissertations about: "Kajsa Ellegård"

Found 5 swedish dissertations containing the words Kajsa Ellegård.

 1. 1. Boosting behavioral change in residential electricity consumption : demand response programs and feedback

  Author : Cajsa Bartusch; Lars Wester; Monica Odlare; Thomas Porathe; Mikael Larsson; Kajsa Ellegård; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Abstract : As part of realizing national and European climate ambitions, it is imperative to bring about increased energy efficiency and consumption flexibility in the residential sector of the Swedish power market. In addition to governmental policy instruments to this end, market-based measures play an important role in making behavioral change in domestic electricity use happen. READ MORE

 2. 2. Energy Use as a Consequence of Everyday Life

  Author : Mattias Hellgren; Kajsa Ellegård; Tommy Svensson; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Time use; time-geography; energy use; everyday life; sequence analysis; clustering; Tidsanvändning; tidsgeografi; energianvändning; vardagsliv; sekvensanalys; klusteranalys;

  Abstract : Energy use is a part of everyday life and the use of energy is a part of the global climate change. Policy makers urge individuals to change their daily behaviour in order to mitigate climate change and care for our common environment.The dissertation regards daily behaviour as activities performed by individuals. READ MORE

 3. 3. Implementing energy measures in renovations for multi-family dwellings : Influence and practice of professionals

  Author : Katharina Reindl; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; Susse Georg; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Renovation; energy efficiency and reduction; professionals; middle out; practice; rented multi-family dwellings; Renovering; energieffektivisering; energianvändning; professionella; inflytande; hyreshus; flerfamiljshus; praxisteori;

  Abstract : Aging buildings will sooner or later be in need of renovation, which opens opportunities to reduce energy use. Even if economically feasible energy measures or technologies exist, they are not always implemented, leading to an energy efficiency gap. READ MORE

 4. 4. Mellan grönt tänkande och vardagligt görande : en hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner

  Author : Karin Skill; Elin Wihlborg; Kajsa Ellegård; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hållbar utveckling; hushåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur hushållsmedlemmar organiserar, uppfattar och genomför sina vardagliga aktiviteter och vilka resurser de använder för att genomföra dessa, i förhållande till visionerna om hållbar utveckling som avmaterialisering. Resurserna antas här innebära såväl materiella resurser, som kunskaper, sociala nätverk och infrastrukturer som människor behöver för att genomföra sina aktiviteter. READ MORE

 5. 5. Everyday mining : Exploring sequences in event-based data

  Author : Katerina Vrotsou; Matthew Cooper; Anders Ynnerman; Kajsa Ellegård; Andrew S. Harvey; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Event-based data; activity diary data; event-sequences; interactive exploration; sequence identification; visual data mining; Computer science; Datavetenskap;

  Abstract : Event-based data are encountered daily in many disciplines and are used for various purposes. They are collections of ordered sequences of events where each event has a start time and a duration. READ MORE