Search for dissertations about: "Kantor triple systems"

Found 1 swedish dissertation containing the words Kantor triple systems.

  1. 1. Kantor Triple Systems

    University dissertation from Center for Mathematical Sciences, Mathematics, Lund University, Box 118, SE-221 00 LUND, SWEDEN

    Author : Daniel Mondoc; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gruppteori; fältteori; algebra; algebraic geometry; group theory; Talteori; field theory; Number Theory; Composition algebras; Jordan algebras; Kantor triple systems; Lie algebras; Jordan triple systems; algebraisk geometri;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudsyfte är att studera reella exceptionella Kantortrippelsystem. I första artikeln visar vi först kända resultat i både de reella och komplexa klassiska fallen av K-enkla Kantortrippelsystem. I de reella klassiska fallen ger vår lösning enklare formler. READ MORE