Advanced search

Showing result 1 - 5 of 91 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Molecular Mechanisms in Vascular Endothelin B Receptor Up-Regulation

  University dissertation from Erik Uddman, BMC A13, 221 84, Lund

  Author : Erik Uddman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; reverse; in vitro pharmacology; organ culture; Endothelin receptors; up-regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kardiovaskulära sjukdomar står för en stor del av västvärldens sjuklighet och dödlighet. Dessa sjukdomar kännetecknas av förändringar i det kardiovaskulära systemets funktion, vilket kan leda till ökat blodtryck och förträngning av blodkärlen. READ MORE

 2. 2. Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease

  University dissertation from Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden

  Author : Tommy Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Cardiovascular Disease; Paleolithic Diet; Satiety; Endocrinology; diabetology; secreting systems; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. READ MORE

 3. 3. Altered vascular responses in experimental congestive heart failure

  University dissertation from Cellbiology 1, EB-bloc, University Hospital, 221 85 Lund, Sweden

  Author : Anders Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som blir allt vanligare i vårt samhälle i takt med att människor blir äldre och att man idag räddar allt fler människor till livet efter hjärtinfarkt. Som namnet antyder sviktar hjärtat, det kan inte pumpa ut den mängd blod som krävs för att tillgodose kroppens behov av syre och näringsämnen. READ MORE

 4. 4. Pro- and anticoagulant mechanisms in coronary artery disease. Clinical studies on factor VII and resistance to activated protein C

  University dissertation from University Hospital Malmö, SE-205 02, Malmö, Sweden

  Author : Johan Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein C; Factor VII; blood coagulation; myocardial infarction; APC resistance; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; warfarin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtinfarkt och kärlkramp orsakas av förändringar i hjärtats kranskärl pga åderförkalkninng (ateroskleros). Fettinlagring i kärlväggen leder dels till förträngning och dels till bildning av ömtåliga plack som plötsligt kan spricka. READ MORE

 5. 5. Risk stratification in cardiac surgery: Algorithms and applications

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Johan Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Cardiac surgery; Statistics; Artificial neural networks; Resource utilization; Mortality; Risk factors; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inför hjärtkirurgi är bedömning av en patients individuella nytta av och risk vid en hjärtoperation en viktig komponent i utredningen inför operationen. En riskstratifiering innebär att patientens olika riskfaktorer (exempelvis sockersjuka, högt blodtryck, antal tidigare hjärtinfarkter, hjärtfunktion) vägs samman till en sannolikhets-bedömning av risken för en viss händelse (t. READ MORE