Search for dissertations about: "Karl Malm"

Found 1 swedish dissertation containing the words Karl Malm.

  1. 1. Antithrombotic Effects of Activated Protein C and Heparins in Deep Arterial Injury

    University dissertation from Karl Malm, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University Hospital Malmö, S-205 02 Malmö, Sweden

    Author : Karl Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; Surgery; mutagenesis; protein S; protein C; heparin; bleeding; arterial thrombosis; animal model;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish När en kärlskada uppstår måste skadan repareras innan alltför mycket blod hinner lämna blodbanan. Kärlet självt kan dra ihop sig till viss del för att minska blodflödet. Vid kärlskadan exponeras strukturer som normalt inte skall ha kontakt med blodet, en sådan struktur är t.ex. READ MORE