Search for dissertations about: "Karl Samuelsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Karl Samuelsson.

 1. 1. Modeling of Fission Product Behavior in Fast Reactors

  University dissertation from ISBN AB

  Author : Karl Samuelsson; Markus Piro; [2020]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Den natriumkylda snabbreaktorn är en av kandidaterna till nästa generationens kärnenergisystem. De extrema förhållanden som kärnbränslet utsätts för i en sådan rektor kan leda till säregna konsekvenser. Till dessa hör formationen av så kallad JOG (franska för Joint Oxyde-Gaine = bränsle-kapsel-fog). READ MORE

 2. 2. Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes

  University dissertation from Gävle : Gävle University Press

  Author : Karl Samuelsson; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Urban planning; social-ecological system; human wellbeing; expe-riences; affordance; ecological psychology; resilience; spatial analysis; PPGIS; Stockholm; Stadsplanering; social-ekologiska system; välbefinnande; upple-velser; miljökvalité; ekologisk psykologi; resiliens; rumslig analys; medbor-gardeltagade; Stockholm;

  Abstract : Limiting cities’ negative impact for global sustainability suggests compact city development. However, extensive and accessible urban nature is important for urban dwellers’ wellbeing. Aligning efforts to make cities locally and globally sustainable means resolving this conflict. READ MORE