Search for dissertations about: "Karl-Magnus Andersson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Karl-Magnus Andersson.

  1. 1. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

    University dissertation from Department of Biology, Lund University

    Author : Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. READ MORE