Search for dissertations about: "Katarina Mårtensson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Katarina Mårtensson.

  1. 1. Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university

    University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

    Author : Katarina Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Academic development; higher education; leadership; mesolevel; microculture; significant network;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Alltsedan expansionen av den högre utbildningen tog fart i Sverige, i slutet av 60-talet, har universitet och högskolor arbetat för att utveckla utbildningskvaliteten. Detta har bland annat gjorts genom satsningar på policys som reglerar exempelvis arbete med kursvärderingar, mångfald, och kurs- och utbildningsplaner. READ MORE