Search for dissertations about: "Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien.

 1. 1. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

  University dissertation from LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden

  Author : Stefan Danerek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien; social change; Literary development; gender; Indonesia; discourse analysis; short story; Ayu Utami; Languages and Literature studies specific languages ; Languages of South and South-East Asia; Språk- och litteraturvetenskap särskilda språk ; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet undersöker utvecklingar i romanen och novellen av författare som växte upp under New Order (1966-1998). Det är baserat på en survey av de båda genrerna, främst novellen som är tämligen omfattande. READ MORE

 2. 2. Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy. The Aftermath of 1965-1966

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Box 713, 220 07, Lund

  Author : Anna-Greta Nilsson-Hoadley; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Languages and literatures of South and South-East Asia; human rights; culture; political ideas; Communism; army; New Order; Indonesia; literature; Chinese; history; Political history; Politisk historia; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Regimskiftet 1965-1966 i Indonesien åtföljdes av en massaker på kommunister och vänstersympatisörer, varvid uppskattningsvis 1/2 miljon människor fick sätta livet till. Ytterligare 100. READ MORE

 3. 3. Amerta Movement of Java 1986-1997 : An Asian Movement Improvisation

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

  Author : Lise Lavelle; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; improvisation; everyday movements; individuality; physicality; nature and spiritual life; identity; cultural roots; transformation; blosssoming; new developments; communication; bodily expression; flux; intercultural dialogue; Languages of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien;

  Abstract : Amerta Movement is free bodily movement combining the wisdom of Asia with contemporary western dynamics. It is both a concept and a practice. Life is viewed in terms of flux. READ MORE

 4. 4. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  University dissertation from Institutionen för Östasiatiska Språk

  Author : René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". READ MORE

 5. 5. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

  Author : Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. READ MORE