Search for dissertations about: "Kol"

Showing result 1 - 5 of 215 swedish dissertations containing the word Kol.

 1. 1. COPD in primary care exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth

  Author : Sara Lundell; Karin Wadell; Börje Rehn; Åsa Holmner; Maria Wiklund; Lisa Skär; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; primary care; implementation; eHealth; qualitative; mixed methods; meta-analysis; KOL; primärvård; implementering; eHälsa; Kvalitativ; mixad metod; metaanalys; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Abstract : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major public health problem. Symptoms and comorbidities associated with COPD affect the whole body. Clinical guidelines for COPD recommend pulmonary rehabilitation (PR) including exercise training and education promoting self-management strategies. READ MORE

 2. 2. Coarse detritus in oligotrophic lake littoral zones utilization by intervertebrates and contribution to carbon flow

  Author : Irene Bohman; Jan Herrman; Lars Tranvik; Jan Stenson; Mark O. Gessner; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Shredders; Biodiversity; Ecosystem; Limnology; Nattsländor; Sjöar; Kol; Biologisk nedbrytning; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen av hur grovt organiskt material, sk grovdetritus, tex löv och makrofytrester, bryts ner i sjöars strandzoner. Motivet bakom intresset för detta är att små näringsfattiga sjöar i skogsrika områden ofta är beroende av tillförsel av energi utifrån och att nedbrytningen av grovdetritus är relativt lite undersökt i sjöar. READ MORE

 3. 3. Modelling organic matter dynamics in aquatic systems

  University dissertation from Motala : Kanaltryckeriet

  Author : Charlotta Pers; Lars Rahm; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vatten; Kol; Oceanografi; Hydrologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Organic matter is a small but active part of the global carbon cycle. About one third is stored in the oceans where it has a relatively short residence time. The rest is found in the terrestrial biomass and in the soil. Aquatic systems exchange C02 with the atmosphere. READ MORE

 4. 4. Making Blue Carbon : Coastal Ecosystems at the Science-Policy Interface

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Terese Thoni; [2019-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; UNFCCC; science-policy interface; Blue Carbon; coastal ecosystems; klimatförändringarna; kustnära ekosystem; blått kol; relationen mellan vetenskap och politik; UNFCCC;

  Abstract : Climate change is a growing threat to mankind. The message from the scientific community is clear: we need to act fast and profoundly. The political response has, however, been slow. The likelihood that we will be able to meet our political climate goals only by reducing emissions is slim. READ MORE

 5. 5. Undersökningar över spektra av två och tre gånger joniserat kol

  University dissertation from Carl Bloms Boktryckeri

  Author : Kjell Bockasten; [1956]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:38;

  Abstract : [abstract missing].... READ MORE