Search for dissertations about: "Kosmisk strålning"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the words Kosmisk strålning.

 1. 1. QCD Phenomenology of Heavy Particle Dynamics

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Emanuel Norrbin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High energy interactions; heavy quarks; QCD; charm asymmetry; hadronization; string fragmentation; colour reconnection; leptoquarks; parton shower; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Fysicumarkivet A:2000:Norrbin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Teorin för den starka kraften, kvantkromodynamik eller QCD, behandlas här med både perturbativa och icke-perturbativa metoder. Speciellt produktions- och hadroniseringsdynamiken hos tunga partiklar studeras. READ MORE

 2. 2. Study of Two-Photon processes at low Q2 using the VSAT calorimeter in the DELPHI experiment

  University dissertation from Lund University

  Author : Pavel Tyapkin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; högenergi; QCD; STIC; VSAT; DELPHI; LEP; antitag; double tag; single tag; photon structure function; hadronic cross-section; virtual photons; two-photon; gamma-gamma; Kosmisk strålning; cosmic rays; High energy interactions; PHOJET; TWOGAM; PYTHIA; VDM; GSP; Fysicumarkivet A:2004:Tyapkin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studie av Två-Fotons processer vid låg Q2 med hjälp av VSAT kalorimetern i DELPHI experimentet Den här studien är baserad på data som har insamlats med hjälp av LEP (Large Electron-Positron) acceleratorn under dess andra tidsperioden LEP II (1996-2000) då strålenergin uppgick till 103-104 GeV. Under den perioden insamlades vid DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification) ungefär 90 Gb data, motsvarande till 687-691 pb-1 i luminositet. READ MORE

 3. 3. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE

 4. 4. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  University dissertation from KFS AB

  Author : Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. READ MORE

 5. 5. Hadronization Effects in the Strong Interaction

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Patrik Edén; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; string fragmentation; baryon production; jets; QCD; hadronization; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Different hadronization effects in high energy interactions are investigated. The frame-work is the Lund model for the strong interaction. A model for baryon production in jet fragmentation is presented and extended to baryon remnant fragmentation in deep inelastic scattering and hadron--hadron collisions. READ MORE