Search for dissertations about: "Kostas Bougas"

Found 1 swedish dissertation containing the words Kostas Bougas.

  1. 1. On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation

    Author : Kostas Bougas; Malmö högskola; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Abstract : Implantat används idag med goda resultat för att ersätta förlorade tänder. Tandimplantat opereras in i käkbenet och agerar som en konstgjord rot för en konstgjord tand eller för att förankra en protes. Implantatens ytor har utvecklas med åren från att vara släta till måttligt råa. READ MORE