Search for dissertations about: "Kreditgivning"

Found 2 swedish dissertations containing the word Kreditgivning.

 1. 1. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Credit Intelligence in Banks - Managing Credit Relationships with Small Firms

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Katarina Svensson Kling; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small firm; service; network; interaction; decision style; information management; relationship; Credit management; credit intelligence; bank; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bankerna har under de senaste decennierna konfronterats med och genomgått stora förändringar. En global ekonomi har vuxit fram och konkurrensen inom banksektorn har hårdnat, vilket bl a har resulterat i mindre räntemarginaler på lån och krediter. READ MORE