Search for dissertations about: "Kristen teologi allmän"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the words Kristen teologi allmän.

 1. 1. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  University dissertation from Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Author : Jonas Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Familiarity; Francis Scale of Attitude towards Christianity; Religious Facilitation; Taizé; Ritual; Intrinsic; Attitude Change; Keywords: Liturgy; Pilgrimage; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Theology; Teologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år besöker ungefär 100 000 människor från hela världen klostret i den lilla franska byn Taizé. De flesta är ungdomar. Och 4000 av dem är svenskar. Här stannar de en vecka och deltar i brödernas intensiva andaktsliv tre gånger dagligen. READ MORE

 2. 2. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  University dissertation from A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Author : Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". READ MORE

 3. 3. The Scriptures and the LORD : Formation and Significance of the Christian Biblical Canon. A Study in Text, Ritual and Interpretation

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Tomas Bokedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; Kristendom; Christianity; history of doctrines; Irenaeus; Marcion; tradition; historical criticism; Hans-Georg Gadamer; 20th century theology; early church; Apostles Creed; revelation; christology; Word of God; inspiration; authority; narrative; interpretation; New Testament; Rule of Faith; ritual; liturgy; worship; oral tradition; codex format; nomina sacra; canonical criticism; textuality; text; semiotics; reception; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; methodology; canon; Bible; theology; Paleography; bibliology; epigraphy; papyrology; Paleografi; epigrafik; papyrologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Bibelvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Abstract : This study explores the emergence of the Christian biblical canon and its significance for the early as well as for the contemporary church. Some major challenges to previous research on the biblical canon are presented. READ MORE

 4. 4. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  University dissertation from The library at Centre for Theology and Religious Studies

  Author : Ann Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Thich Nhat Hanh; Aloysius Pieris; Constructive Theology; Buddhist-Christian; Christian; Buddhism; Spirituality; Christian Spirituality; Society; Religion and Modernity; Modernity; Religion; Late Modern; Dialogue; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. READ MORE

 5. 5. Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Emi Masé-Hasegawa; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Christ.; religious pluralism; multiple religious affiliation; spirituality; koshinto; literature; Japanese religions; Japanese literature; Japan; Christianity; Japanese Christianity; Endo; inculturation; systematisk och praktisk ; Paleo-Siberian languages and literatures; Korean; Japanese; Koreanska; japanska och paleosibiriska språk; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. READ MORE